Vzgojitelj v domu

Vzgojitelj v domu načrtuje in izvaja vzgojno-izobraževalno delo s posameznikom in skupino, skrbi za izvedbo posameznih aktivnosti in nadzora, nudi svetovanje in učno pomoč, animacijo prostočasnih in interesnih dejavnosti, spremlja vedenje, skrbi za celosten razvoj učencev in dijakov ter sodeluje s starši in učitelji.

Vzgojitelj je lahko posameznik, ki izpolnjuje pogoje za:

Vzgojitelj v domu mora imeti opravljen strokovni izpit.


Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 16. 06. 2017