Učitelj v glasbeni šoli

Učitelj v glasbeni šoli poučuje v vzgojno-izobraževalnih programih osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja. Programi glasbene šole se začenjajo za otroke v starosti pet let in se praviloma končajo ob koncu osnovnošolskega obdobja (15 let). 

Učitelj v glasbeni šoli poučuje različne instrumente, ples, teorijo glasbe ali izvaja korepeticije.

Učitelj v glasbeni šoli mora: obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja.


Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 06. 01. 2016