Učitelj v osnovni šoli

Učitelj v osnovni šoli je strokovni delavec, ki poučuje v vzgojno-izobraževalnih programih primarnega in nižjega sekundarnega izobraževanja, in sicer otroke v starosti od 6-15 let.

Učitelj v osnovni šoli lahko poučuje obvezne predmete v prvem in drugem obdobju osnovne šole ali enega ali več predmetov v drugem in tretjem obdobju osnovne šole.

Učitelj v osnovni šoli mora: obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja.


Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 18. 09. 2019