Strojevodja

Strojevodja je polnoletna oseba, ki ima dovoljenje za strojevodjo, je strokovno usposobljena za opravljanje nalog strojevodje, ima ustrezno izobrazbo ali opravljen mojstrski izpit in je jezikovno usposobljena.

Strojevodja opravlja naslednje naloge:

 • upravljanje vlečnih vozil,
 • zagotavljanje, da je vlak pripravljen za vožnjo,
 • izstavitev poročila o sestavi in zaviranju vlaka,
 • vožnja vlaka po voznem redu,
 • opazovanje vozne poti,
 • ponavljanje sprejetih signalnih znakov od pomočnika strojevodje,
 • opravljanje premika z vlečnim vozilom,
 • opravljanje zavornih preizkusov,
 • pregled vlečnih in vlečenih vozil,
 • pregled pravilnosti naklada na tovornih vagonih,
 • zavarovanje železniških vozil proti samopremaknitvi,
 • spenjanje in razpenjanje vozil tudi s pomožno spenjačo,
 • sporazumevanje pri premiku,
 • odpravljanje napak pri vozilih in vlaku,
 • izračun resnično zavrte mase,
 • izračun največje hitrosti,
 • pregled vlaka,
 • zavarovanje vlaka ustavljenega na odprti progi.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016