Učitelj strokovnoteoretičnih predmetov v srednješolskem izobraževanju

Učitelj strokovnoteoretičnih predmetov je posameznik, ki v programih srednješolskega izobraževanja poučuje enega ali več strokovnoteoretičnih predmetov v nižji poklicni, srednji poklicni, tehniški in srednji strokovni šoli ali gimnaziji ali izvaja korepeticije v programu umetniške gimnazije. Poučuje dijake v starosti 15-19 oziroma 20 let.


Posameznik mora: obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja.


Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 06. 01. 2016