Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Učitelj za otroke s posebnimi potrebami

Učitelj za otroke s posebnimi potrebami poučuje enega ali več predmetov ali izvaja praktično izobraževanja in skrbi za vzgojo in rehabilitacijo ter za celostni razvoj otrok in mladostnikov v šolah in zavodih za izvajanje programov vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.


Učitelj za otroke s posebnimi potrebami mora imeti opravljen strokovni izpit.


Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 17. 03. 2015