Voznik progovnih vozil

Voznik progovnih vozil je vsaj 20-letna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog voznika progovnih vozil, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

Voznik progovnih vozil je zadolžen za:

 • zagotavljanje, da je motorno progovno vozilo pripravljeno za vožnjo,
 • vožnjo vlaka po voznem redu,
 • opazovanje vozne poti,
 • ponavljanje sprejetih signalnih znakov od železniškega izvršilnega delavca, ki se nahaja v kabini,
 • opravljanje premika z motornim progovnim vozilom za posebne namene,
 • opravljanje zavornih preizkusov, 
 • pregled motornih progovnih vozil za posebne namene,
 • pregled vozil, ki jih motorno progovno vozilo vleče ali rine,
 • zavarovanje železniških vozil proti samopremaknitvi,
 • spenjanje in razpenjanje vozil tudi s pomožno spenjačo,
 • sporazumevanje pri premiku,
 • odpravljanje napak pri vozilih,
 • izračun resnično zavrte mase in zagotavljanje zadostnega dejanskega zavornega odstotka,
 • izračun največje hitrosti,
 • zavarovanje motornega progovnega vozila na odprti progi,
 • upravljanje motornih vozil za posebne železniške namene vseh vrst, vključno s priključenimi vozili.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016