Odjavnik na železnicah

Odjavnik vodi promet zaporednih vlakov naprostornem odseku in ravna z napravami za zavarovanje prometa na nivojskihprehodih.

Odjavnik je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena zaopravljanje nalog odjavnika, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustreznain jezikovno usposobljena.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016