Vlakovni dispečer

Vlakovni dispečer je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog progovnega prometnika, ima delovne izkušnje kot promenetnik ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

Vlakovni dispečer je delavec, ki ureja vlakovni promet na določenem odseku proge in organizira prevoze izrednih pošiljk in obvešča o spremembah v vlakovnem prometu.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016