Progovni čuvaj

Progovni čuvaj je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog progovnega čuvaja, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

Progovni čuvaj je delavec, ki opravlja pregled proge, zavarovanje prometa na nivojskih prehodih, varuje delovne skupine, ki delajo na progi, delovišča ali posamezne odseke proge ali objekte.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016