Magister farmacije

Magister oziroma magistra farmacije začne samostojno opravljati delo v lekarniški dejavnosti po pridobljeni licenci. Licenca se podeli magistru farmacije, ki je zaključil študij farmacije in opravil strokovni izpit in šestmesečno strokovno uvajanje pod nadzorom magistra farmacij.

Magistri farmacije lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.

Delovna področja magistra oziroma magistre farmacije so:

 • lekarniška dejavnost na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti,
 • laboratoriji na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti,
 • socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno ekološka dejavnost,
 • raziskovalni inštituti,
 • socialni zavodi,
 • regulatorni organi.

Poklicne dejavnosti, ki jih opravlja magister oziroma magistra farmacije so:

 • priprava farmacevtskih oblikzdravil,
 • izdelava in preskušanje zdravil,
 • preskušanje zdravil v laboratorijuza preskušanje zdravil,
 • skladiščenje, hramba indistribucija zdravil v prodaji na debelo,
 • dobava, priprava, preskušanje, skladiščenje,distribucija in izdajanje varnih in učinkovitih zdravil zahtevane kakovosti vlekarnah,
 • priprava, preskušanje,skladiščenje in izdajanje varnih in učinkovitih zdravil zahtevane kakovosti vbolnišnicah,
 • zagotavljanje informacij insvetovanja o zdravilih ter njihovi pravilni uporabi,
 • poročanje pristojnim organom oneželenih učinkih farmacevtskih izdelkov,
 • osebno spremljanje pacientov vprimerih samozdravljenja, 
 • prispevanje k lokalnim alinacionalnim kampanjam za javno zdravje.


Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 10. 05. 2018