Vzdrževalec prog, objektov in opreme prog

Vzdrževalec prog, objektov in opreme prog je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog vzdrževalca, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

Vzdrževalec prog, objektov in opreme prog je zadolžen za:

  • izvajanje, operativno vodenje in neposreden nadzor pri vzdrževanju spodnjega in zgornjega ustroja proge, opreme, proge in objektov na progi;
  • zagotovitev, da je po končnanih delih proga v stanju, ki zagotavlja varen železniški promet.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016