Medicinska sestra babica

Medicinska sestra babica oziroma medicinski tehnik babičar mora pred pričetkom opravljanja poklica opraviti pripravništvo in strokovni izpit in se vpisati v register zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

Medicinske sestre babice lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.

Medicinska sestra babica oziroma medicinski tehnik babičar deluje na delovnem področju primarne, sekundarne in terciarne ravni zdravstvene dejavnosti.

Medicinska sestra babica oziroma medicinski tehnik babičar opravlja naslednje poklicne dejavnosti:

  • promocija zdravja, svetovanje pri načrtovanju družine, varovanje reproduktivnega zdravja in posredovanje ustreznih napotitvenih informacij,
  • priprava programov šole za starše ter zdravstveno vzgojno delo za zdrav način življenja in izogibanje rizičnim dejavnikom za to kategorijo prebivalstva,
  • spremljanje normalnega poteka nosečnosti in izvajanje potrebnih preiskav ter spremljanje stanja zarodka z uporabo ustreznih kliničnih metod in sredstev v okviru pristojnosti,
  • svetovanje in pomoč ženskam med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju,
  • vodenje normalnega poroda v okviru pristojnosti,
  • nudenje nujne medicinske pomoči pri porodu v primeru odsotnosti zdravnika,
  • prepoznavanje patoloških sprememb pri materi in otroku, ukrepanje v okviru pristojnosti,
  • pregledovanje in negovanje novorojenčka in dojenčka ter ukrepanje v okviru pristojnosti,
  • izvajanje babiške nege in zdravljenja v okviru pristojnosti, ki ga predpiše zdravnik,
  • vodenje ustrezne zdravstvene in negovalne dokumentacije.

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 17. 03. 2015