Vzdrževalec signalnovarnostnih naprav

Vzdrževalec signalnovarnostnih naprav je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog vzdrževalca, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

Vzdrževalec signalnovarnostnih naprav izvaja vzdrževanje signalnovarnostnih naprav in ga operativno vodi ter ima nad njim neposreden nadzor.

Vzdrževalec signalnovarnostnih naprava mora zagotavljati, da je po končanih delih signalnovarnostna naprava v stanju, ki zagotavlja varen železniški promet.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016