Magister farmacije specialist

Magister farmacije specialist oziroma magistra farmacije specialistka mora pred pričetkom opravljanja poklica opraviti pripravništvo in strokovni izpit, se vpisati v register zdravstvenih delavcev in sodelavcev, opraviti specializacijo in pridobiti licenco.

Magistri farmacije specialisti lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.

Magister farmacije specialist oziroma magistra farmacije specialistka deluje na naslednjih delovnih področjih:

  • lekarniška dejavnost na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti
  • laboratoriji na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti,
  • socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno ekološka dejavnost,
  • raziskovalni inštituti,
  • socialni zavodi.

Magister farmacije specialist oziroma magistra farmacije specialistka opravlja svojo dejavnost skladno z opravljeno specializacijo.


Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 26. 05. 2015