Vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme

Vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog kretnika, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

Vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme je delavec za izvajanje in operativno vodenje vzdrževanja telekomunikacijskih omrežij in opreme.

Vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme mora zagotoviti, da so po končanih delih telekomunikacijska omrežja in oprema v stanju, ki zagotavlja varen železniški promet.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016