Farmacevtski tehnik

Farmacevtski tehnik oziroma farmacevtska tehnica mora pred pričetkom opravljanja poklica opraviti pripravništvo in strokovni izpit, se vpisati v register zdravstvenih delavcev in sodelavcev in pridobiti licenco.

Farmacevtski tehniki lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.

Farmacevtski tehnik oziroma farmacevtska tehnica deluje na naslednjih delovnih področjih:

 • lekarniška dejavnost na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti,
 • socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno ekološka dejavnost,
 • socialni zavodi.

Farmacevtski tehnik oziroma farmacevtska tehnica opravlja naslednje poklicne dejavnosti:

 • izdajanje in dajanje navodil za uporabo zdravil v humani in veterinarski medicini, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah,
 • izdajanje in dajanje navodil za uporabo medicinskih pripomočkov, ki se izdajajo v lekarnah in specializiranih prodajalnah,
 • izdajanje in dajanje navodil za uporabo izdelkov za nego in varovanje zdravja,
 • izdajanje in dajanje navodil za uporabo ostalega blaga,
 • izdajanje in dajanje navodil za uporabo zdravil v humani in veterinarski medicini, ki se izdajajo brez recepta samo v lekarnah, pod nadzorom magistra farmacije,
 • izdajanje in dajanje navodil za uporabo medicinskih pripomočkov, ki se izdajajo samo Napaka! Zaznamek ni definiran v lekarnah, pod nadzorom magistra farmacije,
 • sodelovanje pri izdaji zdravil, ki se izdajajo le na recept, razen zdravil, ki se predpisujejo na poseben recept ali posebno naročilnico,
 • sodelovanje pri izdelavi magistralnih pripravkov in galenskih izdelkov,
 • nabava in shranjevanje zdravil (za uporabo v humani in veterinarski medicini), medicinskih pripomočkov in ostalega blaga pod nadzorom magistra farmacije,
 • izvajanje del in nalog izdelovanja in preskušanja zdravil v lekarnah in laboratorijih v operativnih postopkih pod nadzorom magistra farmacije.

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 17. 03. 2015