Organizator v vzgoji in izobraževanju

Organizator v vzgoji in izobraževanju načrtuje organizacijo in izvedbo del in nalog s svojega delovnega področja v okviru vzgojno-izobraževalnih programov, sodeluje z učenci in dijaki ter drugimi strokovnimi delavci in pri delu vzgojno-izobraževalnega zavoda.

Organizator v vzgoji in izobraževanju mora: obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja.


Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 06. 01. 2016