Medicinski biokemik specialist

Medicinski biokemik specialist oziroma medicinska biokemičarka specialistka mora pred pričetkom opravljanja poklica opraviti pripravništvo in strokovni izpit, ter opraviti specializacijo.

Magistri farmacije specialisti lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.

Medicinski biokemik specialist oziroma medicinska biokemičarka specialistka deluje na naslednjih delovnih področjih:

  • primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstvene dejavnosti,
  • socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno ekološka dejavnost,
  • raziskovalni inštituti,
  • zdravilišča.

Medicinski biokemik specialist oziroma medicinska biokemičarka specialistka opravlja poklicno dejavnost skladno z opravljeno specializacijo.


Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 19. 03. 2015