Klinični psiholog

Klinični psiholog oziroma klinična psihologinja mora pred pričetkom opravljanja poklica opraviti pripravništvo in strokovni izpit ter specializacijo in specialistični izpit.

Klinični psihologi lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.

Klinični psiholog oziroma klinična psihologinja deluje na delovnem področju primarne, sekundarne in terciarne ravni zdravstvene dejavnosti.

Klinični psiholog oziroma klinična psihologinja opravlja naslednje poklicne dejavnosti:

  • klinično psihološka in nevropsihološka obravnava ter diferencialno diagnostična obravnava posameznikov in kategorij prebivalcev,
  • psihoterapevtska in socioterapevtska obravnava ter nevropsihološka rehabilitacija,
  • psihološka preventiva in zdravstveno-vzgojna dejavnost,
  • delo na področju izobraževanja in raziskovalno delo,
  • usmerjeno specialistično delo na področju psihologije.

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 19. 03. 2015