Organizator izobraževanja odraslih

Organizator izobraževanja odraslih načrtuje, organizira, spremlja in vodi procese dela v vseh fazah andragoškega ciklusa v programih izobraževanja odraslih.

Organizator izobraževanja odraslih mora: obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja.


Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 06. 01. 2016