Sanitarni tehnik

Sanitarni tehnik oziroma sanitarna tehnica mora pred pričetkom opravljanja poklica opraviti pripravništvo in strokovni izpit.

Sanitarni tehniki lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.

Sanitarni tehnik oziroma sanitarna tehnica deluje na naslednjih delovnih področjih:

  • primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstvene dejavnosti,
  • socialni in posebni socialni zavodi
  • zdravilišča,
  • socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno ekološka dejavnost.

Sanitarni tehnik oziroma sanitarna tehnica opravlja naslednje poklicne dejavnosti:

  • izvajanje posameznih opravil s področja dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije,
  • pravilen odvzem biološkega materiala,
  • zbiranje, sortiranje, evidentiranje, konzerviranje, shranjevanje različnega biološkega materiala,
  • priprava materiala in vzorcev ter razporejanje za različne preiskave in analize,
  • samostojno izvajanje analiz in preiskav biološkega materiala po predpisanih postopkih.

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 19. 03. 2015