Inženir laboratorijske biomedicine

Inženir laboratorijske biomedicine mora pred pričetkom opravljanja poklica opraviti pripravništvo in strokovni izpit.

Inženirji laboratorijske biomedicine lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.

Inženir laboratorijske biomedicine deluje na delovnem področju laboratorijev na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti.

Inženir laboratorijske biomedicine opravlja naslednje poklicne dejavnosti:

  • svetovanje bolnikom glede pravilnega odvzema biološkega materiala in možnih preanalitskih vplivov
  • odvzem venske in kapilarne krvi
  • zbiranje, sortiranje, evidentiranje, konzerviranje, shranjevanje različnega biološkega materiala
  • priprava materiala za preiskave in izvajanje nadzora kakovosti dela (vključno z dnevnim umerjanjem analizatorjev),
  • samostojno izvajanje zahtevnejših analiz in preiskav različnega biološkega materiala v skladu s predpisanimi postopki.

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 19. 03. 2015