Specialist klinične logopedije

Specialist oziroma specialistka klinične logopedije mora pred pričetkom opravljanja poklica opraviti pripravništvo in strokovni izpit.

Specialisti klinične logopedije lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.

Specialist oziroma specialistka klinične logopedije deluje na delovnem področju primarne, sekundarne in terciarne ravni zdravstvene dejavnosti.

Specialist oziroma specialistka klinične logopedije opravlja naslednje poklicne dejavnosti:

  • zagotavlja celovito rehabilitacijo otrok in odraslih z motnjami jezikovno govornega sporazumevanja in motnjami požiranja;
  • samostojno in skupaj s člani strokovne skupine diagnosticira motnje in jih samostojno ali skupaj z drugimi člani strokovne skupine obravnava;
  • sodeluje s številnimi specialisti, ki obravnavajo bolnike z motnjami jezikovno govornega sporazumevanja in motnjami požiranja;
  • sodeluje z zdravstvenimi zavodi, kjer obravnavajo bolnike, ki imajo lahko tudi govorne motnje in/ali motnje požiranja (mentalno-higienski oddelki, zdravstveni domovi, URI Soča, otorinolaringološki oddelki, nevrološki oddelki, nevrokirurški oddelki, travmatološki oddelki, itd);
  • skrbi za zgodnje odkrivanje motenj jezikovno govornega sporazumevanja in izvaja sistematske preglede predšolskih in šolskih otrok;
  • sodeluje v preventivnih programih za izboljšanje glasu in govora;
  • sodeluje pri vključevanju otrok v vzgojno izobraževalni proces.

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 19. 03. 2015