Specialist medicinske genetike

Specialist oziroma specialistka medicinske genetike mora pred pričetkom opravljanja poklica opraviti pripravništvo in strokovni izpit.

Specialisti medicinske genetike lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.

Specialist oziroma specialistka medicinske genetike deluje na delovnem področju primarne, sekundarne in terciarne ravni zdravstvene dejavnosti.

Specialist oziroma specialistka medicinske genetike opravlja naslednje poklicne dejavnosti:

  • poznavanje dela v citogenetskem, molekularnocitogenetskem in molekularno-genetskem laboratoriju;
  • poznavanje področja razvojnih motenj, prenatalne in predimplantacijske genetske diagnostike, onkogenetike in drugih področij medicinske genetike glede na izbirno vsebino;
  • obvladovanje laboratorijskega reda, dela z vzorci in celičnimi kulturami;
  • priprava, procesiranje in hranjenje različnih vzorcev;
  • obvladovanje metod in tehnik potrebnih za genetsko diagnostiko in raziskovalno delo v genetskem laboratoriju;
  • obdelava, analiza, interpretacija rezultatov in izdajanje genetskih izvidov;
  • zbiranje, interpretacija, predstavitev in posredovanje ustrezne informacije glede na podatke o preiskovancu, testiranju in dobljenih rezultatih;
  • poznavanje metod uporabe računalniških baz podatkov;
  • obvladovanje kontrole kvalitete, vodenja laboratorija in bioinformatike;
  • ostale kompetence v skladu s predpisano specializacijo.

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 19. 03. 2015