Defektolog v zdravstveni dejavnosti

Defektolog v zdravstveni dejavnosti je zdravstveni sodelavec, ki mora imeti ustrezno izobrazbo, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit.

Defektologi v zdravstveni dejavnosti lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.


Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 18. 03. 2015