Dispečer stabilnih naprav električne vleke

Dispečer stabilnih naprav električne vleke je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

Dispečer stabilnih naprav električne vleke izvaja nadzor in upravlja s stikalnimi in ostalimi postroji električne vleke ter zagotavlja redno distribucijo električne energije.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016