Zasebni učitelj

Posameznik, ki želi izvajati šolsko vzgojo kot zasebnik, lahko pridobi status zasebnega učitelja.

Za pridobitev statusa mora izpolnjevati pogoje glede usposbljenosti, znanja jezika, prebivališča, nekaznovanosti in biti vpisan v razvid, ki ga vodi pristojno ministrstvo.


Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 19. 03. 2015