Nadzorni strokovnjak za varjenje

Nadzorni strokovnjak za varjenje nadzira pravilno izdelovanje zvarov zahtevane kakovosti.

Nadzorni strokovnjak za varjenje mora imeti ustrezno izobrazbo in opravljeno usposabljanje.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016