Delavec v organizacijski enoti varstva pred sevanji v sevalnem oziroma jedrskem objektu

Delavci, ki delajo v organizacijskih enotah varstva pred sevanji, morajo imeti ustrezno izobrazbo, znanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji, ki ga pridobijo s predpisanim usposabljanjem, in opravljen strokovni izpit iz varstva pred ionizirajočimi sevanji.

Datum zadnje spremembe strani: 22. 03. 2015