Izpostavljeni delavci v sevalnih dejavnostih

Delavci, ki so pri svojem delu izpostavljeni ionizirajočim sevanjem, morajo imeti ustrezno izobrazbo, znanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji, ki ga pridobijo s predpisanim usposabljanjem, in opravljen izpit iz varstva pred ionizirajočimi sevanji. Če to sledi iz ocene varstva izpostavljenih delavcev, morajo ti opraviti tudi dodatno usposabljanje, ki se nanaša na točno določen vir. Obseg usposabljanja mora biti naveden v oceni varstva izpostavljenih delavcev.

Delavci morajo opraviti strokovni izpit v šestih mesecih po začetku dela na delovnem mestu izpostavljenega delavca.


Datum zadnje spremembe strani: 15. 06. 2015