Kvalificirani delavci v upravljanju tehnološkega procesa v sevalnem ali jedrskem objektu

Dela in naloge upravljanja tehnološkega procesa v sevalnem ali jedrskem objektu  in nadzora nad tem upravljanjem smejo opravljati delavci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje glede:

  • strokovne usposobljenosti in 
  • psihofizičnih lastnosti. 

Podrobni splošni pogoji in pogoji za posamezne profile oziroma delovna mesta so navedeni v Pravilniku o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih.

Kvalificirani delavec v upravljanju tehnološkega procesa mora pridobiti dovoljenje  za opravljanje teh del in nalog, ki ga izda organ, pristojen za jedrsko varnost, za največ pet let.


Datum zadnje spremembe strani: 15. 06. 2015