Vodstveno osebje v jedrski elektrarni

Dela in naloge na posameznih vodstvenih delovnih mestih v jedrski elektrarni lahko opravljajo osebe, ki imajo:

  • predpisano izobrazbo,
  • predpisane delovne izkušnje,
  • pridobljeno dovoljenje za opravljanje del in nalog

Predpisani pogoji so podrobno opredeljeni v Pravilniku o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih.


Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016