Označevalec živali

Označevalec živali je posameznik, ki ima pristojnosti za označevanje živali. Pticam, ki se označijo z zaprtimi obročki z matično številko društva in oznako gojitelja, lahko trajno namesti oznako tudi gojitelj.

Označevalec živali mora biti vpisan v evidenco označevalcev živali.


Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016