Strojevodja na industrijskem tiru

Strojevodja na industrijskem tiru je polnoletna oseba, ki ima dovoljenje za strojevodjo, je strokovno usposobljena za opravljanje nalog strojevodje, ima ustrezno izobrazbo ali opravljen mojstrski izpit in je jezikovno usposobljena.

Strojevodja na industrijskem tiru je železniški delavec za upravljanje:

  • vlečnega vozila za vožnjo vlakov in premikov z njimi,
  • premikalne lokomotive pri premiku,
  • motornih vozil za posebne namene pri vožnji po progi, premiku in namenski uporabi teh vozil.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016