Strokovni vodja javne službe genske banke

Strokovni vodja je posameznik, ki je ustrezno strokovno usposobljen za izvajanje javne službe genske banke.

Strokovni vodja mora imeti ustrezno izobrazboin delovne izkušnje ter ustrezno strokovno usposobljenost.


Datum zadnje spremembe strani: 23. 06. 2017