Naravovarstveni nadzornik

Naravovarstveni nadzornik je posameznik, ki opravlja neposreden nadzor v naravi.

Naloge nadzornika so:

  • neposredno spremljanje stanja;
  • nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov;
  • ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah prepovedi in obveščanje pristojnih inšpekcijskih organov;
  • opozarjanje oseb na varstvene režime zaradi preprečevanja kaznivih dejanj.

Nadzornik mora pri izvajanju neposrednega nadzora v naravi nositi predpisan službeni znak, izkaznico in uniformo.

Posameznik mora biti polnoleten, državljan Republike Slovenije in biti ustrezno usposobljen


Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 20. 08. 2018