Odgovorni vodja področja jedrske in sevalne varnosti

Pravne osebe pridobijo pooblastilo za izvajanje del pooblaščenega izvedenca za sevalno in jedrsko varnost, če za posamezna področja jedrske in sevalne varnosti, za katera nameravajo pridobiti pooblastilo, imenujejo odgovorne strokovnjake in izmed njih določijo odgovornega vodjo področja jedrske in sevalne varnosti in izpolnjujejo za izvajanje del pooblaščenega izvedenca predpisane pogoje.

Odgovorni vodja področja jedrske in sevalne varnosti mora imeti ustrezno izobrazbo, predpisane delovne izkušnje in opravljeno usposabljanje iz osnov sevalne in jedrske varnosti.


Datum zadnje spremembe strani: 30. 10. 2018