Pomorski pilot

Pomorski pilot je fizična oseba, ki poveljniku ladje daje strokovne nasvete vodenja ladje zaradi zagotovitve varnosti plovbe in je za to strokovno usposobljena.

Za izvajanje pomorske pilotaže na določenem območju morajo piloti imeti pilotsko izkaznico.

Pomorski pilot mora pred začetkom pilotiranja ladje s poveljnikom ladje izmenjati podatke glede navigacijskih postopkov, lokalnih značilnosti območja pilotiranja in značilnosti ladje, na kateri se opravlja pilotiranje.

Pilot mora o začetku in koncu pilotiranja obvestiti Upravo Republike Slovenije za pomorstvo in upravljavca pristanišča.


Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016