Voditelj in upravljavec čolna

Oseba, ki upravlja čoln mora imeti opravljen izpit za voditelja čolna in preizkus znanja za upravljanje čolna.

Na čolnu, ki ima radijsko postajo z digitalnim selektivnim klicem na zelo visokih frekvencah, mora oseba, ki upravlja čoln imeti potrdilo o usposobljenosti za upravljanje s postajo VHF GMDSS.


Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016