Častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več

Častnik je posameznik, ki je zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo 500 ali več.

Za opravljanje poklica je treba imeti pooblastilo o nazivu častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več. 


Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016