Poveljnik ladje z bruto tonažo 3.000 ali več

Poveljnik ladje je posameznik, ki poveljuje na ladji. 

Za opravljanje poklica je treba imeti pooblastilo o nazivu poveljnik ladje z bruto tonažo 3.000 ali več.


Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016