Izvajalec radiološkega posega

Izvajalec radiološkega posega je lahko:

  • zdravnik, odgovoren za radiološki poseg,
  • radiološki inženir,
  • zdravnik specialist drugih strok, na katerega je zdravnik, odgovoren za radiološki poseg, prenesel klinično odgovornost ali njen del, če je za delo s temi viri in za izvajanje ukrepov varstva pred sevanji ustrezno usposobljen in ima dokazila o tem.

Pri standardnih diagnostičnih radioloških posegih, za katere ni treba podati ocene prejetih doz, je lahko izvajalec radiološkega posega, poleg navedenih iz prejšnjega odstavka, tudi oseba, ki ima izobrazbo najmanj VI. stopnje zdravstvene usmeritve in je usposobljena za delo z viri sevanj in za izvajanje ukrepov varstva pred sevanji ter ima dokazila o tem.

Izvajalec radiološkega posega v dentalni medicini je lahko doktor dentalne medicine ali radiološki inženir.


Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016