Pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji

Pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji izvajajo sledeče naloge:

  • svetujejo izvajalcu sevalne dejavnosti o zadevah, ki so pomembne z vidika varstva pred sevanji in v sodelovanju z njim izdelajo oceno varstva pred sevanji ali poročilo o pregledu ocene (fizične in pravne osebe).
  • z meritvami preverjajo delovne pogoje in sevalne razmere na nadzorovanih in opazovanih območjih ter izvajajo preglede virov sevanj in osebne varovalne opreme (samo pravne osebe).
  • izvajajo usposabljanja iz varstva pred sevanji (samo pravne osebe).

Izvedenec varstva pred sevanji mora pridobiti pooblastilo pristojnega organa za posamezno področje varstva pred sevanji ali več področij varstva pred sevanji skupaj in za čas največ petih let.

Posamezna področja varstva pred sevanji so:

  • dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se uporabljajo naprave, ki oddajajo ionizirajoče sevanje (v nadaljnjem besedilu: sevanje) kot posledico pospeševanja delcev (rentgenske naprave, pospeševalniki delcev);
  • dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se uporabljajo odprti ali zaprti viri sevanj;
  • posamezne dejavnosti izven zdravstva in veterine, opredeljene v pooblastilu.

    Datum zadnje spremembe strani: 14. 02. 2020