Pooblaščeni zdravnik za izvajanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev

Pooblaščeni zdravnik za izvajanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev mora imeti pooblastilo za opravljanje nalog zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev, ki ga pridobi, če izpolnjuje predpisane pogoje glede izobrazbe, delovnih izkušenj in opravljenega ustreznega usposabljanja.


Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016