Poveljnik ladje z bruto tonažo do 500

Poveljnik ladje je posameznik, ki poveljuje ladji s tonažo do 500.

Za opravljanje poklica je treba imeti pooblastilo o nazivu v krovni službi.


Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016