Usposobljeni pomorščak krova

Usposobljeni pomorščak krova je član posadke, ki je ustrezno usposobljen. Pridobljeno mora imeti pooblastilo o nazivu usposobljeni pomorščak krova.


Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016