Usposobljeni pomorščak stroja

Usposobljeni pomorščak stroja je član posadke, ki je ustrezno usposobljen. Pridobljeno mora imeti pooblastilo o nazivu usposobljeni pomorščak stroja.


Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016