Častnik elektronik

Častnik elektronik je častnik, ki je ustrezno usposobljen. Pridobljeno mora imeti pooblastilo o nazivu častnik elektronik.


Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016