Strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Energetska izkaznica je obvezna za vse novogradnje in obstoječe stavbe v primeru njihove prodaje ali oddaje stavbe v najem za več kot eno leto.

Energetsko izkaznico lahko izdela samo neodvisni strokovnjak na zahtevo stranke.

Neodvisni strokovnjak je posameznik, ki ima pridobljeno licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 06. 01. 2016